07491-35502

|

ccthorai@gmail.com

Bearla

Comharchcumann Thoraí Teo

Le tacaíocht ó Údarás na Gaeltachta, is é Comharchumann Thoraí Teo an comhlacht áitiúil atá freagrach as forbairt eacnamaíoch, cothabháil bhonneagair, agus forbairt chultúrtha Oileán Thoraí agus a dhaoine.

Tá Comharchumann an oileáin comhdhéanta den Bhainisteoir Forbartha Pobail (Marjorie Uí Chearbhaill) agus grúpa de naonúr ag obair go deonadh a toghadh go háitiúil .

Is iad Pobal an Oileáin (scairshealbhóirí) a thoghann na daoine a oibríonn go deonach ar an choiste. Teoraíonn bunreacht oileáin feidhmiú an Chomharchumainn. Tá trí príomhdhualgais ar an Chomharchumann, is iad sin:

Ina theannta sin, glacfaidh an tOifigeach Pleanála Teanga a ceapadh ar na maillibh (Seanán Mac Aoidh) freagracht as cur i bhfeidhm Plean Teanga Oileán Thoraí a bhfuil os cionn 30 beart ann agua a rachaidh i bhfeidhm go dearfach ar shaol ar Oileán Thoraí. I measc na mbeart tá: oideachas, saol sa phobal, gnó, cultúr, agus turasóireacht..

Tory
Seirbhísí Oibríonn
Tory
Tory
Logo

Comharchumann Thoraí Teo

Príomh naisc ar an suíomh


Sonraí Teagmhála TábhachtachaComharchumann Thoraí Teo


Glaoigh orainn: 07491-35502
Seol Rphost chugainn: ccthorai@gmail.com
Oscailte: 10am-5pm (Dé Luain-Dé Aoine)

© Comharchumann Thoraí Teo 2020-2022